مقالات و دیدگاه ها » متفرقات »

🔹 با بررسی وقایع تاریخ اسلام مشاهده می کنیم که مهترین معارضۀ سیاسی غیر مسلّحانه در صدر اسلام، همین اعتراض و مخالفت حضرت زهرا (سلام الله علیها) با ...

بیشتر

(بخش هفتم) تأملی در اصول اربعمأة پس از بیان دلایل فوق و ذکر استشهادات علما و بزرگان فن مبنی بر نقل معنا بودن عمدۀ روایات، ممکن است کسی بحث را از ...

بیشتر

(بخش ششم) مورد پنجم: خطیب بغدادی خطیب بغدادی که از بزرگان علم حدیث و درایه در اهل سنت بوده و کتابش (الكفاية في معرفة اصول علم الرواية) از ...

بیشتر

(بخش پنجم) تصریحات بزرگان شیعه و سنّی مبنی بر نقل به معنا بودن عمدۀ روایات! مورد اوّل: محقّق حلّی محقّق حلی در کتاب «معارج الأصول» ...

بیشتر

(بخش چهارم) دلیل سوم: ناتوانی حافظۀ انسان در حفظ عین الفاظ سخنان دیگران! جدای از دلایل فوق، هر کسی به حافظۀ خود رجوع کند، وجداناً می یابد که در ...

بیشتر

(بخش سوّم) دلیل دوم بر اثبات مدّعا: روایات ناظر به پرسش از جواز نقل به معنا دومین دلیل که نشان می دهد در زمان اهل بیت (ع)، فرهنگ کتابت حدیث – جز ...

بیشتر

(بخش دوم) بیان مدّعا: عمدۀ روایات، نقل به معنا هستند و نه نقل به الفاظ! در پاسخ به مسألۀ فوق باید گفت تقریباً همۀ اخباری که در مصادر روایی شیعه و ...

بیشتر

(بخش اول) طرح مسأله همان طور که می دانیم، روایات از نظر نوع و چگونگی نقل، بر دو قسم اند: «نقل به الفاظ» و «نقل به معنا». نقل به الفاظ به این معناست که ...

بیشتر

مباهله پیامبر با (ص)مسیحیان نجران، در روز بیست وچهارم ذی الحجّه سال دهم هجری اتفاق افتاد. پیامبر (ص)طی نامه ای ساکنان مسیحی نجران را به آیین اسلام دعوت کرد. مردم ...

بیشتر

یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مبانی دین شناختی آیت الله حیدری که بیشتر به حوزۀ «فلسفۀ دین» مربوط می شود، نظریه ای است که بر اساس آن، پیروان همۀ ادیان و مذاهب - ...

بیشتر

برای اینکه شیوۀ ما در تحقیقات پیرامون مسائل و حقوق زنان از دیدگاه اسلام روشن شود، در ابتدا باید عرض کنم دربارۀ زن، به طور کلّی چهار نوع نگرش وجود دارد و به عبارت ...

بیشتر

معرفی موضوع در باب تفسیر آیات قرآنی روایات زیادی از ائمه اهل البیت علیهم السلام در منابع روائی نقل شده اند. در اکثر این روایات مشاهده می شود که امامان ...

بیشتر