مقالات و دیدگاه ها »

«مرجع دینی»، غیر از «مرجع فقهی» است! "ما معتقدیم هر کسی که بخواهد متصدّی شئون مرجعیت عامّه در عصر غیبت کبری شود، باید ...

بیشتر

یکی از مهمترین آیاتی که به جایگاه والای زنان در قرآن اشاره نموده، آیه پنجم از سوره ضحی می باشد:(وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ)؛ و ...

بیشتر

یکی از مسائل مهمی که دربارۀ مقامات انبیاء الهی، ائمۀ معصومین (علیهم السلام) و به ویژه نبی ...

بیشتر

(بخش هفتم) تأملی در اصول اربعمأة پس از بیان دلایل فوق و ذکر استشهادات علما و بزرگان فن مبنی بر نقل معنا بودن عمدۀ روایات، ممکن است کسی بحث را از ...

بیشتر

(بخش ششم) مورد پنجم: خطیب بغدادی خطیب بغدادی که از بزرگان علم حدیث و درایه در اهل سنت بوده و کتابش (الكفاية في معرفة اصول علم الرواية) از ...

بیشتر

(بخش پنجم) تصریحات بزرگان شیعه و سنّی مبنی بر نقل به معنا بودن عمدۀ روایات! مورد اوّل: محقّق حلّی محقّق حلی در کتاب «معارج الأصول» ...

بیشتر

(بخش چهارم) دلیل سوم: ناتوانی حافظۀ انسان در حفظ عین الفاظ سخنان دیگران! جدای از دلایل فوق، هر کسی به حافظۀ خود رجوع کند، وجداناً می یابد که در ...

بیشتر

(بخش سوّم) دلیل دوم بر اثبات مدّعا: روایات ناظر به پرسش از جواز نقل به معنا دومین دلیل که نشان می دهد در زمان اهل بیت (ع)، فرهنگ کتابت حدیث – جز ...

بیشتر

(بخش دوم) بیان مدّعا: عمدۀ روایات، نقل به معنا هستند و نه نقل به الفاظ! در پاسخ به مسألۀ فوق باید گفت تقریباً همۀ اخباری که در مصادر روایی شیعه و ...

بیشتر

(بخش اول) طرح مسأله همان طور که می دانیم، روایات از نظر نوع و چگونگی نقل، بر دو قسم اند: «نقل به الفاظ» و «نقل به معنا». نقل به الفاظ به این معناست که ...

بیشتر

معیارهای تشخیص شعائر حسینی (ع)، از بدعت ها و خرافات! (بخش چهارم و پایانی) رجوع به «روایات» یا «راویان» روایت (عالمان دین شناس)؟! ➖ ...

بیشتر

معیارهای تشخیص شعائر حسینی (ع)، از بدعت ها و خرافات! (بخش سوم) تعیین مصادیقِ شعائر حسینی به عهدۀ چه کسی است؟! پس از بیان ملاک های ...

بیشتر