استفتائات » حج »
حکم کسی که در حین حلق، سرش مجروح و خون آلود شد چیست؟

چیزی بر او نیست، اما بهتر است کسی که می‌داند تیغ یا ماشین سرش را مجروح می‌نماید، ابتدا موها را کوتاه نماید و سپس حلق نماید تا مشکلی پیش نیاید. ...

آیا واجب است که حاجی در منی، حلق یا تقصیر کند؟

از اعمال واجب در منی، حلق(تراشیدن موی سر) یا تقصیر(کوتاه کردن ناخن یا موی سر) است و بهتر است شخصی که اولین بار حج را انجام می‌دهد(حج صروره) حلق کند؛ اما کسی که برای بار دوم یا بیشتر حج می‌گذارد، می‌تواند بین حلق و تقصیر یکی را انتخاب کند و ...

آیا جایز است پس از اتمام اعمال عمره تمتع، حلق کرد یا فقط باید تقصیر کرد؟ آیا این حکم، زنان را نیز شامل می‌شود یا مخصوص مردان است؟

حلق در عمره تمتع حرام است و زنان و مردان باید تقصیر کنند، اما اگر مُحرم از روی جهل حلق کرد، باید بدنه(شتر یا گاو ماده) کفاره بدهد. همچنین برای مُحرم جایز نیست شخص دیگری را تقصیر کند در حالی که هنوز خود را تقصیر نکرده است، ...

قربانی‌های واجب حاجی در روز دهم ذی‌الحجه)عید قربان) باید دارای چه ویژگی‌هایی باشند؟

واجب است که قربانی از حیوانات شتر، گاو، گوسفند باشد و سن شتر باید پنج سال تمام و وارد شش سال شده باشد، همچنین گاو و بز باید دو سال تمام و وارد سه سالگی شده و گوسفند هفت ماه تمام و وارد ماه هشتم شده باشد. ...

آیا واجب است گوشت قربانی حج را بین فقرا توزیع نمود؟

صدقه بخشی از قربانی به فقرا واجب است و مستحب است که گوشت قربانی بین سه گروه تقسیم شود: یک سوم برای خود فرد، یک سوم صدقه در راه خدا و یک سوم هدیه به مومنان و تساوی در تقسیم شرط نیست؛ همچنین جایز است گوشت قربانی میان ...

زمان شرعی برای ذبح قربانی در روز عید قربان چه وقت است و آیا کسی که می‌ترسد، جایز است شب قربانی کند؟

واجب است که قربانی در روز دهم ذی الحجه(عید قربان) و در منی ذبح شود و در شب جایز نیست، حتی اگر ذبح قربانی به روز یازدهم موکول شد، باز باید در روز انجام گردد. اما کسی که بیم دارد، جایز است که شب ذبح را انجام ...

اگر حاجی برای ذبح قربانی پیدا نکرد یا قدرت خرید آن‌را نداشت، حکم او چیست؟

 اگر حاجی برای ذبح قربانی پیدا نکرد یا قدرت خرید آن‌را نداشت، واجب است به‌جای آن ده روز روزه بگیرد که سه روزش در ایام حج - روزهای هفتم و هشتم و نهم ذی‌الحجه - و پشت سرهم و هفت روزش را هنگام بازگشت به وطن باید بگیرد. ...

اگر حاجی در اصل ذبح یا ذبح قربانی در منی - باوجود تحقق اصل ذبح - شک نمود، حکمش چیست؟

اگر در اصل ذبح پس از حلق یا تقصیر شک نمود، نباید به شک اعتنا کرد؛ اما اگر شک پیش از آن حاصل شد، واجب است دوباره ذبح نماید. آری اگر برای ذبح قربانی پیدا نکرد و یا وجه آن را به شخص مورد اعتمادی داد تا ...

بنای جمرات به دلیل کمبود فضا، مورد توسعه قرار گرفته است، مقدار واجب در رمی جمرات چقدر است؟

در هر نقطه‌ای از بنای جدید و در هر طبقه‌ای از طبقات بالایی، رمی(سنگ زدن) جایز است؛ کما اینکه جایز است که حاجی خارج از محدوده منی ایستاده و رمی را انجام دهد و همچنین جایز است رمی بخشی از جمره که خارج از محدوده مناست، اگر سنگ‌ریزه ...

آیا زنان، کودکان، کهنسالان، بیماران و افرادی که بیم دارند، باید مانند سایر حجاج، از اذان صبح تا طلوع آفتاب در مزدلفه وقوف داشته باشند؟

جایز است این افراد، شب عید قربان، ولو اندکی، در مزدلفه وقوف نموده و سپس قبل از طلوع فجر به سمت منی خارج شوند؛ همچنین است برای افرادی که در کارها کمک حال ایشان هستند. ...