استفتائات » طهـارت »
احکام سرایت نجاست از طریق وسائط متنجس را بیان فرماييد.

متنجس اول که عین نجاست در آن است. متنجس دوم ، مثلا دست انسان است که در برخورد با متنجس اول، نجس خواهد شد. ولی اگر همین دست (متنجس دوم) به جایی برخورد کند، نجاست انتقال پیدا نخواهد کرد. مگر واسطه مایع باشد که اگر 100 واسطه هم ...

غسل ترتیبی از نظر معظم له چگونه است؟ آیا ترتیب شستن سمت راست و چپ واجب است؟

از نظر معظم له در غسل ترتیبی ابتدا سر و گردن و سپس کل بدن را شسته شود و نیاز به سمت راست و چپ نیست. ...

بر اساس اعتقادات امامیه، آیا فرقه دروز کافر هستند؟ آیا هم‌خانه شدن با ایشان جایز است؟

هر انسانی که شهادتین را اعلان نماید مسلمان و در عمل پاک است، حتی اگر دانسته شود ایمان باطنی ندارد، مگر اینکه مخالفت خود یا آنچه به انکار شهادتین می‌انجامد را آشکارا اظهار نماید؛ در نتیجه هم‌نشینی و صرف غذا و هم‌خانه بودن با آنها اشکالی ندارد. ...

حکم استفاده از شامپو یا خمیر دندانی که در آن از روغن خوک و یا روغن حیوان تذکیه نشده استفاده شده است، چیست؟

صرف استفاده از این مواد برای شستشو مانعی ندارد اما بلع آن‌ها حرام است؛ همچنین واجب است محل برخورد این مواد تطهیر شود. ...

حکم ژلاتین حیوانی موجود در کشورهای غربی که در بسیاری از داروها و مواد غذایی استفاده می‌شود، چیست؟

اگر ژلاتین گیاهی باشد و یا بداند از حیوان تذکیه شده تهیه شده است، پاک است و مصرف آن جایز است؛ اما اگر از حیوان نجس گرفته شده باشد، استفاده از آن حرام است چون اطمینان از تحقق استحاله وجود ندارد؛ همچنین اگر حاوی مواد حیوان تذکیه نشده ...

چه شرابی خوردنش حرام و محکوم به نجاست است؟ الکل نجس و پاک کدام است؟

شراب مایع مست کننده‌ای است که فقط از انگور گرفته می‌شود، اما مست کننده‌های مایع و جامدی که از غیر انگور گرفته می‌شود پاک است، اما خوردن و نوشیدن آن‌ها جایز نیست. الکل اگر مایع و از انگور گرفته شده باشد، نجس است و نوشیدن آن نیز ...

روش مطمئن برای پاک کردن زمین و رختخواب نجس چیست؟

در زمین نجس ابتدا باید عین نجاست را محو کرده و سپس آن موضع را شستشو داده و کیفیت پاک کردن زمین‌ها برحسب نوع آن‌ها متفاوت است: 1: زمین سختی که نجاست در آن نفوذ نمی‌کند، مانند زمینی که با سرامیک و مانند آن فرش شده است؛ ...

اگر آب لوله کشی یا تانکر به نجاست برخورد کند، نجس می‌شود؟

آب کرّ تا زمانی که یکی از اوصافش -رنگ، بو و طعم- تغییر نکند پاک است و اگر نجاست نیز درون آن افتد و تغییر نکند باز پاک است. آب تانکر، کثیر و جزو آب جاری است و با اتصال نجس نمی‌شود مگر اینکه اوصافش تغییر کند. ...

حکم لوازم آرایشی که از مردار حیوان ساخته می‌شود چیست؟

هر چه که از حیوان تذکیه نشده گرفته شود، چه حلال گوشت باشد چه نباشد، نجس است زیرا از اجزای مردار است. البته لوازمی که از حیواناتی که خون جهنده ندارند، مانند حشرات، ساخته می‌شود پاک است و همچنین موادی که از اجزای بی‌جان حیوانات ساخته می‌شود، ...