استفتائات » نكاح »
منظور از تحریک حرام که موضوع بسیاری از احکام شرعی است، چیست؟

حالتی از هیجان و میل و تحریک قوای شهوانی است که با نگاه، لمس، صحبت یا فکر کردن به مسائل تحریک کننده، در انسان ایجاد می‌شود و حرام است؛ مانند نگاه، لمس یا صحبت شهوت آمیز با زن اجنبی. ...

آیا نگاه کردن و دست دادن با مادر زن جایز است؟

اگر مادر زن جوان باشد، مقتضای نجابت عدم اظهار جذابیت‌ها و یا کشف حجاب مقابل همسر دختر(داماد) است و احتیاط واجب در ترک دست دادن و بوسیدن است؛ اما اگر از زنان کهنسال باشد، اشکالی ندارد، هرچند اولی ترک آن است. ...

آیا جایز است دختران مجرد و زنان متاهل، روش‌های معاشرت جنسی بین همسران را از طریق اینترنت و یا منابع دیگر بیاموزند؟

اگر ضمن حدود و ضوابط شرعی و اخلاقی باشد، ایرادی ندارد؛ اما اگر شامل مشاهده عورت و یا نگاه با ریبه و لذت و یا موجب تحریک و چون آن گردد، حرام است. ...

آیا نگاه کردن به برنامه‌های تلویزیونی که خانم‌های نیمه برهنه را نمایش می‌دهد، جایز است؟

مشاهده تلویزیون در حد ذات خود حرام نیست، اما دیدن برنامه‌ها و سریال‌هایی که مخالف آداب اسلامی و عفاف بوده و کانون اخلاقی خانواده مسلمان را هدف گرفته و فرهنگ بیگانه را تبلیغ نماید و یا حاوی غنا و موسیقی حرام باشد، حرام است و جایز نیست. ...

حدود خلوت حرام چه مقدار است؟

خلوتی بین زن و مرد اجنبی حرام است که زمینه را برای گناه و امور حرام آماده نماید؛ چه بسا این مورد در یک مکان عمومی رخ دهد و در یک مکان خصوصی که زمینه آن وجود ندارد، رخ ندهد؛ تحدید آن نیز مساله‌ای عرفی است. ...

آیا دیدن فیلم های غیراخلاقی برای متاهلان و مجردان، نه به قصد تحریک و وقوع در حرام، بلکه به قصد جستجو و یا رفع ناتوانی‌های جنسی جایز است؟

دیدن فیلم‌های غیراخلاقی بر همه‌گان حرام است و برای رفع ناتوانی‌های جنسی باید به پزشک متخصص مراجعه و درمان صورت پذیرد. ...

منظور از تحریک حرام که موضوع بسیاری از احکام شرعی است، چیست؟

حالتی از هیجان و میل و تحریک قوای شهوانی است که با نگاه، لمس، صحبت یا فکر کردن به مسائل تحریک کننده، در انسان ایجاد می‌شود و حرام است؛ مانند نگاه، لمس یا صحبت شهوت آمیز با زن اجنبی. ...

آیا بر پدر و مادر واجب است دختر بالغ خود را مجبور به حجاب کنند، در حالی که خود از آن خودداری می‌ورزد؟

بر پدر است قبل از آن که دختر به سن بلوغ برسد او را برای حجاب آماده کرده و پس از بلوغ، محاسن حجاب و پیامدهای مخالفت با آن را برایش تبیین نماید و اگر قانع نگردید، بر پدر واجب است که نقش خود را در زمینه امر ...

آیا از بین بردن پرده بکارت به‌صورت غیر شرعی، دختر را غیرباکره می‌نماید؟ و آیا پس از آن اجازه دارد بدون اجازه ولی‌اش ازدواج کند؟

از بین بردن بکارت به‌صورت غیرشرعی، خواه با زنا یا غیر آن، دختر را غیرباکره نمی‌نماید و جایز نیست بدون اجازه ولی‌اش ازدواج نماید. شرط اذن ولی تنها مرتبط به وجود و ازاله پرده بکارت نیست، بلکه علاوه بر آن مسائل اجتماعی دیگری نیز لحاظ می‌شود. ...

آیا می‌توان از پشت با زن نزدیکی کرد؟

بنا بر احتیاط واجب، نزدیکی با زن از پشت جایز نیست. ...