استفتائات » احکام نگاه و حجاب »
کاشت انواع ناخن و نیز وضو گرفتن و نماز خواندن، بعد کاشت چیست؟

کاشت ناخن جایز نیست و مانع وضو و غسل است و فقط در صورتیکه ناخن در اثر علتی مثل تصادف از بین برود که سبب شود خانم در جوامع اجتماعی شرکت نکند، می تواند ناخنی در حد عرف بکارد. ...

آیا گوش دادن به صدای زن که در حال خواندن مرثیه برای اهل بیت (ع) مشکل شرعی دارد یا خیر؟

گوش دادن به صدای زن برای مرد نامحرم محرک است و سبب آغاز گناه است و باید ترک شود. ...