استفتائات »
آیا تلقیح اسپرم زوج با تخمک زن اجنبی(نامحرم) و کاشت آن در رحم اجاره‌ای، به این دلیل که زوجه باردار نمی‌شود، جایز است؟ آیا این فرزند به زوج ملحق می‌گردد و آیا زوجه‌ی وی مادر فرزند محسوب می‌گردد؟ اگر تخمک زن اجنبی با اسپرم مرد بارور شده و سپس نطفه بارور شده در رحم زوجه کاشته شود چطور؟

این کار اشکالی ندارد، اما باید حرمت نگاه و لمس زن و مرد اجنبی رعایت شود و صاحب نطفه(اسپرم)، پدر فرزند محسوب می‌گردد، خداوند متعال می‌فرماید: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِم‏»(آنها را به نام پدرانشان بخوانید)(احزاب:5) و همچنین فرزند به صاحب رحم ملحق می‌گردد چرا که: «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ»(مادرانشان ...

اگر زوج عقیم باشد، آیا تلقیح(بارورسازی) تخمک زوجه‌اش با منی مردی دیگر و سپس کاشتن جنین در رحم زوجه، جایز است؟ نسبت فرزند چگونه است؟

اصل این کار اشکالی ندارد، اما باید حرمت نگاه و لمس زن یا مرد اجنبی رعایت شود. مرد صاحب منی پدر این فرزند است، چرا که قرآن کریم می‌فرماید: «ادْعُوهُمْ لِآبائِهِم‏»(آنها را به نام پدرانشان بخوانید)(احزاب:5) و مادرش نیز زن صاحب رحم است: «إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ»(مادرانشان ...

آیا فرایند لقاح مصنوعی، به دلیل عدم توانایی زن در لقاح، به گونه‌ای که منی(اسپرم) از بیضه‌های مرد گرفته شده و با تخمک زن در خارج از رحم لقاح گردد، جایز است؟

این کار فی حد نفسه اشکال ندارد، یعنی اگر اسپرم از زوج و تخمک از زوجه باشد، عمل لقاح مصنوعی اشکالی ندارد؛ اما اشکال در نگاه حرام به عورت است، پس اگر ضرورت فوری در آن نباشد، نگاه جایز نیست وگرنه به مقدار ضرورت جایز است؛ البته این ...

حکم بستن لوله مردان(وازکتومی) به دلیل عدم توانایی در اداره مخارج خانواده، به گونه‌ای که به کنترل زاد و ولد منجر گردد چیست؟

اگر کنترل زاد و ولد از طریق بستن لوله مرد، ضرر بزرگی مانند قطع برخی اعضای دستگاه تناسلی و یا عقیم شدن کامل فرد را در پی داشته باشد، جایز نیست؛ اما اگر از روش‌های برگشت‌پذیر استفاده شود جایز است. البته نگاه به عورت دیگری حرام است، ...

آیا استفاده از قرص‌های جلوگیری از بارداری، به دلیل ضرر بارداری برای زن، جایز است؟

زن می‌تواند از مانعِ بارداری استفاده نماید، چه با ضرورت و چه بی ضرورت، تا وقتی که ضرری برایش نداشته باشد و بهتر این است که رضایت همسر را در این زمینه جلب نماید، مگر اینکه ضرورتی پزشکی یا اقتصادی و... وجود داشته باشد. ...

آیا سقط جنین، چه در روزهای ابتدایی و یا چه با گذشت چند ماه از تشکیل آن جایز است؟ اگر بارداری باعث خطر جدی برای جنین یا مادر شود یا اینکه آزمایش‌های پزشکی اثبات کنند که جنین ناقص الخلقه است یا اینکه شرایط خانواده چه از لحاظ اقتصادی و... مناسب این زایمان نباشد؛ آیا می‌توان جنین را سقط کرد؟

سقط جنین در تمام ایام بارداری حرام است، مگر در موارد خاصی که بارداری برای جنین یا مادر ضرر قابل توجهی داشته باشد و تشخیص آن با پزشکان متخصص است؛ این مربوط به زمانی است که هنوز روح در جنین دمیده نشده باشد. اما اگر جنین دارای ...

آیا نگاه کردن و دست دادن با مادر زن جایز است؟

اگر مادر زن جوان باشد، مقتضای نجابت عدم اظهار جذابیت‌ها و یا کشف حجاب مقابل همسر دختر(داماد) است و احتیاط واجب در ترک دست دادن و بوسیدن است؛ اما اگر از زنان کهنسال باشد، اشکالی ندارد، هرچند اولی ترک آن است. ...

حکم روزه‌ی شخصی که پس از اذان صبح و قبل از اذان مغرب، بخورد و بیاشامد چیست؟

چند حالت وجود دارد: 1- اگر شخص بدون در نظر گرفتن فجر(اذان صبح) بخورد و بیاشامد و حجت شرعی نیز مبنی بر طلوع فجر برایش اقامه نشده باشد، باید روزه را قضا نماید اما کفاره ندارد؛ همچنین است اگر شخص در انتهای روز، با اعتماد به دخول ...

آیا جایز است دختران مجرد و زنان متاهل، روش‌های معاشرت جنسی بین همسران را از طریق اینترنت و یا منابع دیگر بیاموزند؟

اگر ضمن حدود و ضوابط شرعی و اخلاقی باشد، ایرادی ندارد؛ اما اگر شامل مشاهده عورت و یا نگاه با ریبه و لذت و یا موجب تحریک و چون آن گردد، حرام است. ...

آیا نگاه کردن به برنامه‌های تلویزیونی که خانم‌های نیمه برهنه را نمایش می‌دهد، جایز است؟

مشاهده تلویزیون در حد ذات خود حرام نیست، اما دیدن برنامه‌ها و سریال‌هایی که مخالف آداب اسلامی و عفاف بوده و کانون اخلاقی خانواده مسلمان را هدف گرفته و فرهنگ بیگانه را تبلیغ نماید و یا حاوی غنا و موسیقی حرام باشد، حرام است و جایز نیست. ...

حدود خلوت حرام چه مقدار است؟

خلوتی بین زن و مرد اجنبی حرام است که زمینه را برای گناه و امور حرام آماده نماید؛ چه بسا این مورد در یک مکان عمومی رخ دهد و در یک مکان خصوصی که زمینه آن وجود ندارد، رخ ندهد؛ تحدید آن نیز مساله‌ای عرفی است. ...