پرسش و پاسخ

ضرورت مطالعه آثار معظم له (بخش چهارم)

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، ضرورت مطالعه آثار معظم له چیست؟ در جواب بیان می شود که: ویژگی چهارم: آزاداندیشی و شهامت ...

بیشتر
ضرورت مطالعه آثار معظم له (بخش سوم)

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، ضرورت مطالعه آثار معظم له چیست؟ در جواب بیان می شود که: سؤال مهمی که ممکن است دربارۀ آثار فراوان و متنوّع ...

بیشتر
ضرورت مطالعه آثار معظم له (بخش دوم)

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، ضرورت مطالعه آثار معظم له چیست؟ در جواب بیان می شود که: سؤال مهمی که ممکن است دربارۀ آثار فراوان و متنوّع ...

بیشتر
ضرورت مطالعه آثار معظم له (بخش اول)

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، ضرورت مطالعه آثار معظم له چیست؟ در جواب بیان می شود که: سؤال مهمی که ممکن است دربارۀ آثار فراوان و متنوّع ...

بیشتر
رابطۀ بین عرفان نظری و عرفان عملی ؟!

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، رابطۀ بین عرفان نظری و عرفان عملی چیست و آیا عرفان نظری می تواند ما را به عرفان عملی راهنمایی کند؟ در جواب ...

بیشتر
هویت مرجع دینی (قسمت دوم)

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، راه ها و روش های شناخت هویت مرجع دینی چیست؟ لطفا توضیح بفرمایید؟! در جواب بیان می شود که: (قسمت ...

بیشتر
محورهای پیشرفت انقلاب اسلامی ایران

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، به نظر شما محورهای پیشرفت انقلاب اسلامی ایران چیست؟ لطفا توضیح بفرمایید؟! در جواب بیان می شود که: ما هم ...

بیشتر
تدریس عرفان نظری در حوزه های علمیه ضروری است/ تأثیر مبانی عرفانی در تعمیق آموزه های کلامی و اعتقادی

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، به نظر شما تدریس عرفان نظری در حوزه های علمیه ضروری است؟ لطفا توضیح بفرمایید؟! در جواب بیان می شود که: من ...

بیشتر
امام خمینی (ره) و مسألۀ زمان و مکان

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، نظر مبارک حضرت امام خمینی (ره) پیرامون مسألۀ زمان و مکان راه ها و روش های آن چیست؟ لطفا توضیح ...

بیشتر
هویت مرجع دینی (قسمت اول)

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، راه ها و روش های شناخت هویت مرجع دینی چیست؟ لطفا توضیح بفرمایید؟! در جواب بیان می شود که: (قسمت اوّل) یکی ...

بیشتر
ضرورت شناخت روش در تفسیر قرآن

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، ضرورت منهج شناسی در تفسیر قرآن چیست؟ لطفا توضیح بفرمایید؟! در جواب بیان می شود که:   🔷 معرفی ...

بیشتر
قیام امام حسین (علیه السلام) یک «انقلاب» بود یا یک «حرکت اصلاحی»؟! (بخش دوم)

قیام امام حسین (علیه السلام) یک «انقلاب» بود یا یک «حرکت اصلاحی»؟! (بخش دوّم) آیت الله حیدری در این گفت و گو که با شبکۀ آسیا صورت گرفته است ضمن ارائه تحلیلی عمیق از ...

بیشتر