صوتی »
دسته تاریخ بازدیدها دانلود شنیدن
آیا وجوب طاعت مطلق ملازم با عصمت است؟ (بخش دوم) (جلسه پنجم/ ج)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 195
آیا وجوب طاعت مطلق، ملازم با عصمت است؟ (بخش اول) (جلسه پنجم/ ب)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 179
آیا اعتقاد به عصمت شرط تشیع است؟(جلسه پنجم/ الف)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 219
منطق علمی اهل بیت درباره سایر ادیان و مذاهب(جلسه چهارم/ ج)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 221
ملاک حداقلی تشیع واجب الاطاعه بودن اهل بیت(عليهم السلام)(جلسه چهارم/ ب)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 200
شواهد روایی برای اثبات واجب الاطاعه بودن اهل بیت (عليهم السلام)(جلسه چهارم/الف)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 199
نظر سایر علما درباره عصمت(جلسه سوم/ج)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 205
دلایل اختلافی بودن عصمت بعنوان شرط تشیّع(جلسه سوم/ب)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 234
آیا اعتقاد به عصمت در سه قرن اول،از ضروریات مذهب بوده است(جلسه سوم/الف)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 173
هدف علامه حیدری از بیان نظریه اجتهادی بودن مقامات امامت چیست؟(جلسه دوم/ب)
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ 158
اصول کلامی مکتب اهل بیت(ع) از نظر تاریخی و نظری در بحث امامت(جلسه دوم/الف)
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ 146
آیا ضروریات دینی در طول زمان بنا بر پیشرفت علمی متغیر بودند یا خیر؟ (جلسه اول/ ج)
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ 283