صوتی »
دسته تاریخ بازدیدها دانلود شنیدن
آیا قول پیامبر (ص) «لن تضلوا بعدی ابدی» سند صحیح دارد یا خیر؟(جلسه ششم/ د)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 250
آیا تقلید اعلم واجب است؟(جلسه ششم/ ب)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 282
آیا از آیه «اطیعو الله و اطیعو الرسول»، عصمت «اولی الامر» ثابت می شود؟(جلسه ششم/ الف)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 231
آیا وجوب طاعت مطلق، ملازم با عصمت است؟ (بخش سوم)(جلسه پنجم/ د)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 207
آیا وجوب طاعت مطلق ملازم با عصمت است؟ (بخش دوم) (جلسه پنجم/ ج)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 231
آیا وجوب طاعت مطلق، ملازم با عصمت است؟ (بخش اول) (جلسه پنجم/ ب)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 215
آیا اعتقاد به عصمت شرط تشیع است؟(جلسه پنجم/ الف)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 262
منطق علمی اهل بیت درباره سایر ادیان و مذاهب(جلسه چهارم/ ج)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 251
ملاک حداقلی تشیع واجب الاطاعه بودن اهل بیت(عليهم السلام)(جلسه چهارم/ ب)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 231
شواهد روایی برای اثبات واجب الاطاعه بودن اهل بیت (عليهم السلام)(جلسه چهارم/الف)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 232
نظر سایر علما درباره عصمت(جلسه سوم/ج)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 234
دلایل اختلافی بودن عصمت بعنوان شرط تشیّع(جلسه سوم/ب)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 269