استفتائات

اجتناب از چه اموری بر مکلف در اعتکاف واجب است؟

معتکف واجب است در روز و شب از چند کار اجتناب کند: 1- نزدیکی با همسر و یا هرگونه لذت و استمتاع دیگر چون لمس کردن و بوسیدن. 2- استمناء(خارج کردن منی به هر روش). 3- بوییدن عطر و هر ماده ی خوش بویی که برای بوییدن و معطر نمودن استفاده شود، مانند عطر گل ها، ادکلن ها و... و یا لذت بردن از بوی خوش طبیعی، مانند رایحه گل ها و... 4- تجارت و انواع و اقسام آن، اما کارهای نافع روزمره مانند خیاطی، آشپزی، بافندگی و از این قبیل را شامل نمی گردد. 5- مجادله، به این معنا که برای اثبات دیدگاهی مشخص که در آن انگیزه خودنمایی و پیروزی بر دیگران وجود دارد، جدل و نزاع به راه افتد، خواه موضوع جدال، دینی باشد یا غیر دینی. اما اگر انگیزه این بحث و جدال اثبات حق و تصحیح اشتباه دیگران باشد، مانعی ندارد.
  • استفتائات مرتبط