پرسش و پاسخ

آیا نظریۀ «اسلام محوریة القرآن» آیت الله حیدری، به معنای انکار کلّ روایات است؟!

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛سلام علیکم، آیا نظریۀ «اسلام محوریة القرآن» شما، به معنای انکار ...

بیشتر
آیا فقیهی که در مباحث اعتقادی تخصّص ندارد، حقّ دارد در این امور اظهار نظر کند؟

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛سلام علیکم، آیا فقیهی که در مباحث اعتقادی تخصّص ندارد، حقّ دارد ...

بیشتر
ضرورت تمایز قائل شدن میان “اصل مذهب” و “اجتهاد علما”!

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، نظر حضرتعالی پیرامون ضرورت تمایز قائل شدن میان "اصل مذهب" و "اجتهاد علما" چیست؟ در جواب بیان می شود ...

بیشتر
به چه دلیل شهادت امام حسین (ع) از «ایّام الله» است؟!(بخش دوم)

به چه دلیل شهادت امام حسین (ع) از «ایّام الله» است؟! (بخش دوم) دلیل دوم: سیرۀ عملی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) در بزرگداشت شهادت امام حسین ...

بیشتر
به چه دلیل شهادت امام حسین (ع) از «ایّام الله» است؟! (بخش اول)

به چه دلیل شهادت امام حسین (ع) از «ایّام الله» است؟! (بخش اول) پیش از اینکه به سؤال فوق پاسخ دهیم، لازم است چند حقیقت یا اصل قرآنی را به طور مختصر ...

بیشتر
معیارهای تشخیص شعائر دینی

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، با توجه به رسیدن ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین (علیه السلام) از نظر حضرتعالی ...

بیشتر
معنای کلمۀ «مولی» و دلالت آن بر امامت سیاسی امام علی (علیه السلام)

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، با توجه به رسیدن ایام مبارک غدیر، لطفا نظر خود را پیرامون کلمه مولی در خطبه غدیر بفرمایید؟ (مختصر ...

بیشتر
عوامل اهمیّت بحث درباره واقعۀ تاریخی “غدیر”

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، عوامل اهمیّت بحث درباره واقعۀ تاریخی "غدیر" از نگاه حضرتعالی چیست؟ (مختصر بفرمایید) در جواب بیان می شود ...

بیشتر
آیا از دیدگاه قرآن، زنان ناقص العقل هستند؟!

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، آیا از دیدگاه قرآن، زنان ناقص العقل هستند؟! در جواب بیان می شود که: همان طور که پیشتر گفته شد، دربارۀ زن به ...

بیشتر
خلط بین «سنّت» و «حدیث» از سوی بسیاری از اهل علم!

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، یکی از اشکالاتی که عده ای از اهل علم – از سر ناآگاهی - به شما می گیرند این است که می گویند شما منکر سنّت هستید و ...

بیشتر
آیا علمای شیعه قائل به تحریف قرآن اند؟!!

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، آیا علمای شیعه قائل به تحریف قرآن اند؟ (مختصر بفرمایید) در جواب بیان می شود که: یکی از تهمت هایی که ...

بیشتر
تعریف، اقسام و دامنۀ اجتهاد از دیدگاه آیت الله حیدری

محضر مبارک حضرت آیت الله حیدری(دام ظله)؛ سلام علیکم، تعریف، اقسام و دامنۀ اجتهاد از نگاه حضرتعالی چیست؟ (مختصر بفرمایید) در جواب بیان می شود که: «اجتهاد به ...

بیشتر