استفتائات »
احکام سرایت نجاست از طریق وسائط متنجس را بیان فرماييد.

متنجس اول که عین نجاست در آن است. متنجس دوم ، مثلا دست انسان است که در برخورد با متنجس اول، نجس خواهد شد. ولی اگر همین دست (متنجس دوم) به جایی برخورد کند، نجاست انتقال پیدا نخواهد کرد. مگر واسطه مایع باشد که اگر 100 واسطه هم ...

اگر کسی قسم جلاله بخورد و بعد قسم خود را بشکند و توبه کند، حکمش چیست؟

حرمت و کفاره دارد و کفاره آن اطعام 10 فقیر است و اگر نمیتواند، 3 روز، روزه متوالی است.خداوند غفار و رحیم است. ...

آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد؟

هدیه متعارف، مانند بقه اموال است اگر مازاد باشد خمس دارد و هدیه غیر متعارف، که خمس آن باید سریع پرداخت شود. ...

غسل ترتیبی از نظر معظم له چگونه است؟ آیا ترتیب شستن سمت راست و چپ واجب است؟

از نظر معظم له در غسل ترتیبی ابتدا سر و گردن و سپس کل بدن را شسته شود و نیاز به سمت راست و چپ نیست. ...

لطفا پیرامون اقلیت های جنسی (ترنس ها) که نیاز به عمل جراحی تطبیق جنسیت دارند، تکلیف شرعی چیست؟

اگر عمل ضرورت داشته باشد و برای روشن شدن جنسیت واقعی باشد، مانعی ندارد. ...

کاشت انواع ناخن

کاشت ناخن جایز نیست؛ زیرا مانع وضو و غسل می باشد و تنها در صورتیکه ناخن در اثر علتی مثل تصادف از بین برود و مایۀ عسر و حرج اجتماعی برای صاحب آن شود و خانم نتواند در مجامع اجتماعی و ...

آیا به مهریه و ارث خمس تعلق میگیرد؟

به مهریه خمس تعلق نمیگیرد مگر اینکه خارج از عرف باشد. ارث نیز دوگونه است. قابل پیشبینی که خمس ندارد و غیرمنتظره که خمس دارد. ...