استفتائات

آیا دیدن فیلم های غیراخلاقی برای متاهلان و مجردان، نه به قصد تحریک و وقوع در حرام، بلکه به قصد جستجو و یا رفع ناتوانی‌های جنسی جایز است؟

دیدن فیلم‌های غیراخلاقی بر همه‌گان حرام است و برای رفع ناتوانی‌های جنسی باید به پزشک متخصص مراجعه و درمان صورت پذیرد.
  • استفتائات مرتبط