استفتائات

زمانی که بعضی از صفحات وب را باز می‌کنیم تصاویری ناخواسته نمایش داده می‌شود و بدون قصد آن‌ها را می‌بینیم، آیا اشکالی دارد؟

اگر بدون قصد و اراده دیده شد اشکالی ندارد، به شرط عدم استمرار در مشاهده آن تصاویر.
  • استفتائات مرتبط