استفتائات

روش غسل واجب در موی بلند با توجه به مشکلات آن، مانند شستن و خشک کردن که اغلب بانوان به آن مبتلا هستند، چیست؟

غسل موی بلند واجب نیست؛ بلکه مقدار واجب، حد طبیعی و متعارف آن است.
  • استفتائات مرتبط