استفتائات

روش مطمئن برای پاک کردن زمین و رختخواب نجس چیست؟

در زمین نجس ابتدا باید عین نجاست را محو کرده و سپس آن موضع را شستشو داده و کیفیت پاک کردن زمین‌ها برحسب نوع آن‌ها متفاوت است: 1: زمین سختی که نجاست در آن نفوذ نمی‌کند، مانند زمینی که با سرامیک و مانند آن فرش شده است؛ در این حالت پس از برطرف کردن عین نجاست، با جاری کردن آب بر مکان نجس زمین پاک می‌شود و نیازی نیست که آب کاملا جمع و خشک شود، بلکه اگر مقداری از آن نیز باقی بماند پاک است. 2ـ الأرض الرّخوة التي ينفذ النجس إلى داخلها، وهذه تطهر بان يصب الماء عليها على وجه يصدق عليه الغسل حتى ولو تسرب الماء إلى أعماقها ولم يتجاوز إلى غيرها. 2: زمین نرمی که نجاست به داخل آن نفوذ می‌کند، با جاری کردن آب روی آن، به‌طوریکه صدق شستن کند، پاک می‌گردد، حتی اگر آب به عمق آن نفوذ کرده و به قسمت‌های دیگر نرسد. کیفیت پاک کردن وسایلی که مایعات نجس درون آن نفوذ می‌کند، مانند لباس، فرش، بالش، پرده و مانند آن چنین است که اگر با مایع نجسی مانند بول نجس گردند، واجب است که هنگام تطهیر با آب قلیل، فشرده نیز شوند، مگر اینکه شستشویی که در ازاله عین نجاست استفاده می‌شود، برای تطهیر کافی نباشد، پس باید دوباره شستشو شود ولو با ادامه شستشوی اول پس از زوال عین؛ برای تعدد شستشو نیز نیازی به قطع و وصل کردن آب نیست. اما در شستن با آب کثیر یک‌بار کافی است، در صورتی که آن آبی که به نجاست برخورد کرد خود تغییر نکند و آب تمام قسمت نجس را شستشو داده و در برگیرد.
  • استفتائات مرتبط