بایگانی اخبار

شهادت مولی الموحدین (علیه السلام)

دیگر برایم دلخوشی معنا ندارد / وقتی تو را بابای من دنیا ندارد

رفتی یتیم بی قرار شهر کوفه / حس کرد تازه طفلکی بابا ندارد

رفتی برای زینب تو خستگی ماند / دیگر پرستارت به پیکر نا ندارد

شهادت یعسوب الدین، مولی الموحدین، حضرت حیدر امیرالمومنین (علیه السلام) را تسلیت عرض می نماییم.

  • ویدیوهای ویژه