تألیفات

سیری اجمالی در منظومه فکری آیت الله سید کمال حیدری (ج۱)

سیری اجمالی در منظومه فکری آیت الله سید کمال حیدری (ج۱)

دسته :
تألیفات
نویسنده :

جمعی از مولفین

ناشر :

موسسه فرهنگی امام جواد (علیه السلام)

جلد :

5

تعداد صفحات :

526

معرفی کتاب:

معرفی فارسی این کتاب
مؤسسۀ علمی و فرهنگی امام جواد (ع) در ابتکاری جالب، تلاشی سودمند و همتی بلند، مجموعه ای را تحت عنوان: “قراءات في المنظومة المعرفّیة للسید كمال الحیدری” در پنج جلد تدوین و منتشر کرده است. این مجموعه را – که به قلم برخی از شاگردان، عالمان و اندیشورانِ آشنا با آثار و تفکرات حضرت آیت الله سید کمال حیدری نگاشته شده – می توان به عنوان بهترین راه برای شناسایی و شناساندن مبانی، مواضع،آراء و عقائد ایشان در ابعاد مختلف، قلمداد کرد.
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید