تألیفات

اللباب فی تفسیر الکتاب

اللباب فی تفسیر الکتاب

دسته :
تألیفات, تفسیر و علوم قرآنی, کتاب های عربی
نویسنده :

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری

ناشر :

موسسه فرهنگی امام جواد (علیه السلام)

جلد :

1

تعداد صفحات :

476

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «اللباب فی تفسیر الکتاب»
برداشت و استنباط تفسیری از متون قرآنی، نیازمند احاطۀ زیادی به مجموعه ای از آموزه های تفسیری می باشد، که یکی از آنها – بلکه مهمترینشان – احاطۀ کافی به روش های تفسیری و همچنین وقوف بر جمله ای از قواعد و اصولی است که به منزلۀ عناصر مشترک در فرآیند فهم این متن می باشد.
بر همین اساس، اثر حاضر، تلاش می کند تا برخی از مقدمات روشی برداشت ها و قرائت های تفسیری را بررسی نموده، و سپس به جهت واقف شدن بر مجموعه ای از قواعد و اصول اساسی در فرآیند تفسیری و فهم متون قرآنی منتقل می گردد. در ادامه نیز، وارد جرگۀ تفسیری شده و بعد از ذکر مقدماتی دربارۀ سوره حمد به تفسیر و تبیین آن می پردازد.
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید