تألیفات

معنویت عبادات

معنویت عبادات

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

جناب آقای محمد علی سلطانی

ناشر :

انتشارات سخن

جلد :

1

تعداد صفحات :

239

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «معنویت عبادات»
برخی از علما عبادت را به پرستش، اطاعت و پیروی خاضعانه و خاشعانه و در مواردی به نهایت خضوع و فروتنی معنا کرده‌اند. عبادت به این معنا، حالتی در وجود انسان است که خود را نیازمند و در اختیار حقیقتی که او را آفریده است، می بیند.
عبودیت و بندگی خدا هدف اصلی از خلقت جهان قرار داده شده است. بر اساس برخی از آیات قرآن، خداوند جن و انس را برای عبادت خلق کرده است، و به همین دلیل زمانی که انسان از این هدف منحرف می‌شود، خداوند پیامبرانی را مبعوث می‌کند تا انسان را از تحت عبادت طاغوت نجات داده به هدف اصلی خلقت خود باز گرداند. عبودیت و پرستش خداوند چیزی است که در فطرت انسان قرار داده شده و با سرشت او عجین شده است؛ ولی گاه از مسیر صحیح خود خارج شده و باعث پرستش موجوداتی از قبیل بت و انسان‌های دیگر می‌شود.
بر این اساس، اثر حاضر در موضوع عبادت، حقیقت و روحانیت آن – در غالب کتاب درسی ضمن دوازده درس – تدوین شده است.
به عنوان نمونه، به برخی از دروس این کتاب اشاره می کنیم:
درس اول: حقیقت عبادات و جایگاه آنها در نردبان کمال و ترقّی
درس دوم: عبادات در فرهنگ قرآنی 
درس سوم: عبادات در فرهنگ روائی
درس چهارم: اهل بیت (ع) الگوی نمونه در عبادات
درس پنجم: جنبه های اخلاقی عبادات و بُعد عرفانی آنها
درس ششم: جنبه های اخلاقی مساجد و اماکن مقدسه
درس هفتم: صورت های معنوی و روحانی طهارت و نماز
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید