تألیفات

عرفان شیعه

عرفان شیعه

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری

ناشر :

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

جلد :

1

تعداد صفحات :

324

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «العرفان الشیعی» به زبان فارسی
عرفان اسلامی به طور کلی  یکی از علومی است که در میان آموزه های دین اسلام بوجود آمده است، و اصول و مبانی خود را از این آموزه ها استنتاج کرده و آن را در مرحلۀ ای نزدیک به نزول وحی حدوداً در قرن سوم و چهارم به عنوان یک علم کامل و استوار که همۀ مواد اولیۀ خود را را در بر دارد، به عالم وجود خارجی در آورده است. پس این به این معنی است که عرفا، موضوع خاصی را برای این علم -مستقل از همه علوم- قرار داده اند و رویکرد شناختی آن را تبیین کرده اند که از طریق آن بتوان به اثبات، نفی، پذیرش و رد کردن بر همۀ سطوح مسائل دست یافت.
بر این اساس، کتابی که پیش رو خوانندۀ عزیز است، بیانگر مبانی و اصول معرفتی علم عرفان نظری و همچنین عملی و مسالک سیر و سلوک به سوی حق تعالی است.
اثر حاضر مشتمل بر یک مقدمه و هشت فصل اساسی به شرح ذیل است:
فصل اول: حقایقی مهم پیرامون عرفان
فصل دوم: عرفان، تصوّف، و اخلاق
فصل سوم: رویکردهای شناختیِ مشاء، اشراق و حکمت متعالیه
فصل چهارم: دیدگاه جهان بینی عرفانی
فصل پنجم: معرفت و مراتب آن و عقل و جایگاه آن نزد عرفا
فصل ششم: سیر عارف در چهار سفر عقلی
فصل هفتم: سیر و سلوک از یدیگاه عرفا
فصل هشتم: بُعد عملی عرفان امام خمینی
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید