تألیفات

عرفان شیعه

عرفان شیعه

دسته :
تألیفات, کتاب های فارسی
نویسنده :

حضرت آیت الله العظمی سید کمال حیدری

ناشر :

انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)

جلد :

1

تعداد صفحات :

324

معرفی کتاب:

معرفی کتاب «العرفان الشیعی» به زبان فارسی

این کتاب، مبانی و اصول معرفتی علم عرفان نظری و همچنین برخی از آموزه های عملی و سیر و سلوک به سوی حق تعالی را مورد بحث قرار داده است.

اثر حاضر مشتمل بر یک مقدمه و هشت فصل به شرح ذیل است:
فصل اول: حقایقی مهم پیرامون عرفان
فصل دوم: عرفان، تصوّف، و اخلاق
فصل سوم: رویکردهای شناختیِ مشاء، اشراق و حکمت متعالیه
فصل چهارم: دیدگاه جهان بینی عرفانی
فصل پنجم: معرفت و مراتب آن و عقل و جایگاه آن نزد عرفا
فصل ششم: سیر عارف در چهار سفر عقلی
فصل هفتم: سیر و سلوک از یدیگاه عرفا
فصل هشتم: بُعد عملی عرفان امام خمینی
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید