استفتائات

اگر كسی در باشگاه در حال ورزش باشد و مدير باشگاه موزیک و يا آهنگی بزارد كه خواننده آن زن است، شخص متكلف بايد چكار كند؟ آيا ميتواند بدون اعتنا به اهنگ ورزشش را ادامه دهد؟

ورزشکار میتواند آهنگ را گوش نکند و به فعالیت خود بپردازد. اما اگر چنین نیست و ورزش در او تاثیر میگذارد باید محیط را ترک کند.
  • استفتائات مرتبط