استفتائات » اعتکاف »
آیا نزدیکی با همسر در اعتکاف کفاره دارد؟ اگر اعتکاف در ماه مبارک رمضان یا در قضای آن بود و نزدیکی واقع شد، تکلیف چیست؟

اگر مقاربت در روز ماه مبارک رمضان و یا قضای آن صورت گرفت، پس دو کفاره واجب می گردد: اول: کفاره تحدی با اعتکاف. دوم: کفاره افطار در روز ماه مبارک رمضان یا قضای آن. اگر اعتکافش نذر بود، کفاره سومی نیز اضافه خواهد شد ...

شرایط صحت اعتکاف چیست؟

اعتکاف از عبادت های مستحب است و گاهی به واسطه نذر یا عهد یا قسم واجب می شود و در صحت اعتکاف چند شرط وجود دارد: 1- عقل 2- ایمان 3- اعتکاف را ابتداءً و استمراراً(از ابتدا تا پایان) در مسجد و قربة الی الله نیت نماید و ...

حکم باطل کردن اعتکاف و خروج از مسجد چیست و آیا واجب معینی بر معتکف مترتب شده است؟

چند حالت وجود دارد: 1- اعتکاف را به نیت مستحب آغاز نموده و قبل از رسیدن ظهر روز دوم آن را باطل نمود؛ در این حالت، نیازی به تکرار اعتکاف نیست.. 2- اعتکاف را به نیت مستحب آغاز نموده و پس از ظهر روز دوم آن را باطل ...

آیا معتکف می تواند اعتکاف را برهم زده و از مسجد، به نیت انصراف، خارج گردد؟

اعتکاف عبادتی مستحب است که در صورت عارضی مانند نذر واجب می شود؛ در نتیجه معتکف می تواند اعتکاف را برهم زده و از مسجد خارج شود، اما در برخی موارد چنین اجازه ای را ندارد، مانند: اول: اگر اعتکاف به واسطه نذر و مانند آن، در ایام ...

اجتناب از چه اموری بر مکلف در اعتکاف واجب است؟

معتکف واجب است در روز و شب از چند کار اجتناب کند: 1- نزدیکی با همسر و یا هرگونه لذت و استمتاع دیگر چون لمس کردن و بوسیدن. 2- استمناء(خارج کردن منی به هر روش). 3- بوییدن عطر و هر ماده ی خوش بویی که برای بوییدن و ...

آیا جایز است معتکف برای کار غیر ضروری، چه شرعی و چه عرفی، از مسجد خارج شود و آیا اعتکاف او باطل است؟

اگر برای کار غیر ضروری، چه شرعی و چه عرفی، از مسجد خارج شود، چه از روی فراموشی باشد و یا جهل، اعتکاف او باطل است. البته مواردی استثنا شده است که عبارتند از: 1-  برای عیادت مریض و یا معالجه او. 2-  برای تشییع جنازه و یا ...

آیا جایز است معتکفی که روزه قضا، نذر یا کفاره به ذمه دارد، در ایام اعتکاف روزه بگیرد؟

معتکف باید نیت روزه-روزه هایی که برایش مشروع است- نماید؛ پس می تواند در ایام اعتکاف، روزه قضای ماه مبارک رمضان یا روزه کفاره یا روزه مستحب و غیره را بگیرد؛ اما اگر معتکف قضای روزه ماه مبارک رمضان را بر ذمه دارد و می خواهد در غیر ...