استفتائات » متفرقه »
آیا با وجود اینکه کشور آمریکا دشمن شیعیان است، آیا واجب است کالاهای آمریکایی تحریم شود؟

تحریم محصولات کشوری که سبب کشتار مسلمانان و یا سبب قوی تر شدن دشمنان مسلمانان می شود، مناسب است. در این موارد بهتر است نظر کارشناسان مربوطه را جویا شده که آیا خرید محصولات چنین کشورهایی ضرر مستقیمی به مسلمانان خواهد زد یا خیر. ...

مدیر اداره در بعضی موارد، کارمندان خود را در جهت انجام امور شخصی خود به کار می گیرد. آیا این کار جایز است؟

اگر مدیر، کارمندی را برای انجام کار شخصی خود اجبار نماید به صورتی که که این امور در برنامه کاری رسمی کارمند تعریف نشده باشد، انجام دادن آن جایز نیست. اما اگر کاری برای کمک به هم نوع خود باشد، مانعی ندارد. ...

در فضای مجازی ارتباط با جنس مخالف بسیار آسان است. این ارتباط از قبیل گفتگوی صوتی و تصویری و با موضوعات مختلف صورت می گیرد. آیا چنین ارتباطی جایز است؟

استفاده از فضای مجازی و برنامه های اجتماعی مانعی ندارد، مشروط به اینکه رعایت مسائل شرعی صورت پذیرد؛ بدین صورت که مسائل اخلاقی، عفت کلامی و رفتاری رعایت شود تا زمینۀ گناه فراهم نشود. ...