بایگانی صوت ها

دسته تاریخ بازدیدها دانلود شنیدن
آیا اعتقاد به عصمت شرط تشیع است؟(جلسه پنجم/ الف)
۱۳۹۷/۰۲/۲۳ 159
منطق علمی اهل بیت درباره سایر ادیان و مذاهب(جلسه چهارم/ ج)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 179
ملاک حداقلی تشیع واجب الاطاعه بودن اهل بیت(عليهم السلام)(جلسه چهارم/ ب)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 169
شواهد روایی برای اثبات واجب الاطاعه بودن اهل بیت (عليهم السلام)(جلسه چهارم/الف)
۱۳۹۷/۰۲/۰۳ 158
نظر سایر علما درباره عصمت(جلسه سوم/ج)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 171
دلایل اختلافی بودن عصمت بعنوان شرط تشیّع(جلسه سوم/ب)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 192
آیا اعتقاد به عصمت در سه قرن اول،از ضروریات مذهب بوده است(جلسه سوم/الف)
۱۳۹۷/۰۲/۰۱ 130
هدف علامه حیدری از بیان نظریه اجتهادی بودن مقامات امامت چیست؟(جلسه دوم/ب)
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ 133
اصول کلامی مکتب اهل بیت(ع) از نظر تاریخی و نظری در بحث امامت(جلسه دوم/الف)
۱۳۹۷/۰۱/۲۵ 118
آیا ضروریات دینی در طول زمان بنا بر پیشرفت علمی متغیر بودند یا خیر؟ (جلسه اول/ ج)
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ 234
آیا ضروریت دینی یک امر ضروری است یا نظری؟ (جلسه اول/ الف)
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ 206
آیا با ضروری بودن مفهوم، مصداق هم ضروری می شود؟ (جلسه اول/ ب)
۱۳۹۶/۱۲/۲۶ 207