تألیفات

موسوعة الإمامة في الفکر الشيعي

موسوعة الإمامة في الفکر الشيعي

دسته :
تألیفات, کتاب های عربی, کلام و عقائد
نویسنده :

جمعی از محققین

ناشر :

موسسه فکری و فرهنگی امام جواد (علیه السلام)

جلد :

12

تعداد صفحات :

معرفی کتاب:

این موسوعه مجموعه ای است مشتمل بر همۀ آثار آیت الله حیدری در موضوع امام شناسی از منظر قرآنی، روایی، کلامی و تاریخی.
لازم به ذکر است که جلد دوازدهم این موسوعه، از سایر آثار ایشان گردآوری شده و با عنوانی جدید و در ساختاری نو، سامان یافته است.
  • مشاهده
  • دانلود
  • خرید