بایگانی اخبار

هلال ماه ذی الحجه سال ۱۴۴۳ هـ.ق

🔸 به اطلاع عموم مسلمانان می‌رساند بنابر اعلام رسمی دفتر آیت الله سید کمال حیدری بر پایه محاسبات علمی و داده های دقیق فلکی، روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۹، اول ماه ذی‌الحجه در سال ۱۴۴۳ هـ.ق خواهد بود

  • ویدیوهای ویژه