بایگانی ویدیوها

فخر رازی در تفسیرش در جلد ۲۰ صفحه ۸۰ می گوید: شاهد اعمال روز قیامت، باید معصوم باشد… لذا یکی از ثمرات وجودی امام زمان (عج)، شاهد بر اعمال خلق در روز قیامت می باشد …

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه