بایگانی ویدیوها

به اعتقاد بنده، همان گونه که انسان نیاز به غذا دارد، نیاز به دین دارد؛ چونکه اساسا جزئی از احتیاجات انسان، نیاز به معنویت است که بر عهدۀ دین است…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه