بایگانی ویدیوها

بنده معتقدم که اساسا ما باید راه سوال را برای همه باز کنیم و نگوییم فرهنگیان، جوانان، دانشجویان و حتی اساتید جامعه نمی توانند مسائل را خوب درک کنند…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه