بایگانی ویدیوها

اساسا در علوم اجتماعی ثابت است که وجود انسان، با اجتماع رشد پیدا می کند و نمی تواند بدون اجتماع به کمال مطلوبش برسد، لذا برای ادارۀ جامعه، دین لزوماً باید نگرش اجتماعی داشته باشد…

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه