بایگانی ویدیوها

آیت الله حیدری در این دیدار، به اهم دسدگاه های خود در زمینۀ معرفت دینی با موضوعاتی همچون مشروعیت تعدّد قرائت ها، جواز تعبّد به جمیع ادیان و مذاهب الهی و بشری، مسائل و حقوق زنان می پردازد.

شایان ذکر است این مصاحبه، در تاریخ ۱۳۹۷/۸/۸ از سوی برنامۀ چهار سو صورت گرفته است.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه