بایگانی ویدیوها

برخی از مباحثی که در این فایل صوتی، مطرح شده اند:

  1. ضرورت هماهنگی مبانی فقهی با مبانی اعتقادی و اخلاقی
  2. ابتنای فقه مشهور بر روایات و نه قرآن
  3. دو آفت اصلی روایات (جعل و نقل به معنا)
  4. علت تعارض ظاهری برخی روایات
  5. اجماع فقها حجت نیست!
  6. تفاوت بلوغ شرعی، با بلوغ سیاسی و اقتصادی و غیره.

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه