بایگانی ویدیوها

➖ دین الهی یکی است، اما شرایع الهی متعدّداند
➖ خداوند در زمان‌های مختلف، بسته به رشد عقول انسان‌ها و تغییر شرایط، شریعت قبلی را نسخ نموده، و شریعت جدید را جایگزین آن می کند

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه