استفتائات » نمـاز »
خواندن نمازهای یومیه در 3 نوبت بهتر است یا 5 نوبت؟

هر دو صورت ثواب دارد و ارجحیتی ندارد. زیرا پیامبر مکرم اسلام (ص) به هر دو شکل نماز میخواندند. ...

آيا در نماز، واجب است كه سوره فيل و قريش و انشراح و ضحی باهم خوانده شوند؟

سوره فیل و قریش یک سوره هستند و سوره انشراح و ضحی هم یک سوره حساب میشود و برای هر کدام باید یک بسم الله جدا گفته شود. ...

واجبات نماز چیست و چه تفاوتی میان واجبات رکنی و غیر رکنی نماز است؟

واجبات نماز یازده مورد است که پنج مورد از آن‌ها رکن و شش مورد غیر رکن است. ارکان، واجباتی هستند که با کم و زیاد شدنشان، چه عمدا و چه سهوا، نماز باطل است و عبارتند از : 1: نیّت 2: تکبیرة الاحرام 3: قیام متصل ...

حکم شخصی که از روی نادانی چند ماه در منزل جدیدش برخلاف جهت قبله نماز خوانده و سپس متوجه موضوع شده، چیست؟ در حالی‌که قبلا شخصی او را از این موضوع آگاه کرده بود.

واجب است که مکلف در موضوع جهت قبله به یکی از راه‌های مجاز، اعتماد نماید؛ مانند شهادت افرادی و یا جهت قبله مسلمانان در مساجد و یا قبرستان‌، پس اگر یکی از این راه‌ها میسر نگردید، واجب است جهت قبله را جستجو نماید تا اطمینان حاصل گردد. پس ...

آیا جایز است کارمندان در حین ساعت کاری در اداره، نماز اول وقت را به‌جا آورند یا باید نماز را به بعد از ساعت اداری موکول نمایند؟

در صورتی که به کار مربوطه و یا مراجعین، ضرری وارد نگردد، می‌توانند نماز خود را در حین ساعت کاری بخوانند. ...

اگر در حین نماز به اصل وضو شک کردیم، آیا باید به این شک اعتنا کنیم یا خیر؟

در حکمِ شک کننده به طهارت، همراه با یقین به حدث است؛ پس نماز را قطع و سپس وضو گرفته و نماز را تکرار کنید. ...

آیا گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» بعد از حمد در نمازهای نافله، مثل نماز غفیله مستحب است یا واجب؟ آیا ممکن است که نماز نافله‌ای واجب گردد؟

گفتن «بسم الله الرحمن الرحیم» در نماز غفیله، چون سوره‌ای بعد از حمد خوانده نمی‌شود، بلکه آیاتی از قرآن خوانده می‌شود و به قصد جزیی از نماز نیست بلکه به قصد مطلق ذکر است مستحب است؛ اما ذکر «بسمله» در غیر از سوره توبه، جزو آیه ابتدایی هر ...