بایگانی ویدیوها

نظریه چهارم (دیدگاه آیت الله حیدری): باب اجتهاد هم در فروع باز است و هم در اصول. در اصول و اعتقادت، هر کس که صلاحیت نظر دادن دارد، بدون محدودیت می تواند نظر و برداشت خود را ارائه دهد

  • تازه های تصویری

  • ویدیوهای ویژه