تازه های تصویری

آخرین ها بر اساس تاریخ در این قسمت

سید کمال حیدری

ضرورت هماهنگی فقه با اخلاق و اعتقادات

06:32

دو آسیب بزرگ در روایات؛ ۱. جعل ۲. نقل به معنا

08:09

مسالۀ چندهمسری از دیدگاه قرآن کریم (ج۶)

45:37

دیدگاه آیت الله حیدری دربارۀ مسالۀ حجاب

04:37

مسالۀ چندهمسری از دیدگاه قرآن کریم (ج۵)

46:35

مسالۀ چندهمسری از دیدگاه قرآن کریم (ج۴)

52:15

نقش مبانی معرفت شناسی در اجتهاد فقهی

1:18:10

آرشیو ویدیوها

استفتائات

احکام سرایت نجاست از طریق وسائط متنجس را بیان فرماييد.

متنجس اول که عین نجاست در آن است. متنجس دوم ، مثلا دست انسان است که در برخورد با متنجس اول، نجس خواهد شد. ولی اگر همین دست (متنجس دوم) به جایی برخورد کند، نجاست انتقال پیدا نخواهد کرد. مگر واسطه مایع باشد که اگر 100 واسطه هم ...

اگر کسی قسم جلاله بخورد و بعد قسم خود را بشکند و توبه کند، حکمش چیست؟

حرمت و کفاره دارد و کفاره آن اطعام 10 فقیر است و اگر نمیتواند، 3 روز، روزه متوالی است.خداوند غفار و رحیم است. ...

آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد؟

هدیه متعارف، مانند بقه اموال است اگر مازاد باشد خمس دارد و هدیه غیر متعارف، که خمس آن باید سریع پرداخت شود. ...

تألیفات

مقالات و دیدگاه ها

آخرین ها بر اساس تاریخ در این قسمت

… (بخش دوّم)پاسخ به یک اشکالدر این جا ممکن است برای عدّه ای این اشکال یا سؤال پیش آید که از یک طرف نمی توان نسبت به نتایج قطعی علوم ...

تاریخ : ۱۳۹۸/۲۳/۰۵ بیشتر

(بخش اول)یکی از مطالب پذیرفته شده در میان عمدۀ عالمان مکتب تشیّع این است که اگر آیه ای از آیات قرآن کریم با یکی از احکام قطعی عقلی در ...

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۹/۰۵ بیشتر

[در میان عالمان دینی به طور کلّی دو نوع نگرش متفاوت و در مواردی متقابل نسبت به اسلام وجود دارد:  رویکردی که اساس و محور آن را اخبار و روایات تشکیل می ...

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۶/۰۵ بیشتر