تازه های تصویری

آخرین ها بر اساس تاریخ در این قسمت

سید کمال حیدری

معیار در معارف دینی چیست مقام ثبوت یا اثبات؟!

01:05

زدن زنان در قرآن (ج۲)

52:36

زدن زنان در قرآن (ج۱)

01:10:49

چکیده مدعای نظریه جواز تعبد به جمیع ادیان و مذاهب الهی و بشری

09:20

ضرورت تفکیک بین “حقیقت دین”، و “قرائت‌های عالمان از دین”! (۱)

02:16

ضرورت تفکیک بین “حقیقت دین”، و “قرائت‌های عالمان از دین”! (۲)

04:02

آیا ادبیّات قرآن، یک ادبیّات ذُکوری و مردانه است؟! (۲)

23:10

آرشیو ویدیوها

استفتائات

احکام سرایت نجاست از طریق وسائط متنجس را بیان فرماييد.

متنجس اول که عین نجاست در آن است. متنجس دوم ، مثلا دست انسان است که در برخورد با متنجس اول، نجس خواهد شد. ولی اگر همین دست (متنجس دوم) به جایی برخورد کند، نجاست انتقال پیدا نخواهد کرد. مگر واسطه مایع باشد که اگر 100 واسطه هم ...

اگر کسی قسم جلاله بخورد و بعد قسم خود را بشکند و توبه کند، حکمش چیست؟

حرمت و کفاره دارد و کفاره آن اطعام 10 فقیر است و اگر نمیتواند، 3 روز، روزه متوالی است.خداوند غفار و رحیم است. ...

آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد؟

هدیه متعارف، مانند بقه اموال است اگر مازاد باشد خمس دارد و هدیه غیر متعارف، که خمس آن باید سریع پرداخت شود. ...

تألیفات

مقالات و دیدگاه ها

آخرین ها بر اساس تاریخ در این قسمت

بنام خدا چکیده ای از برخی مبانی و نظریات دین شناختی آیت الله سید کمال حیدری 1- اسلام ...

تاریخ : 2020/11/05 بیشتر

1.در این که مردان و زنان از نظر تکوینی و وجودی – چه در بُعد جسمی، چه در بُعد روحی و روان شناختی، و چه از جهت دستگاه های ادراکی و معرفت شناختی – به گونه ...

تاریخ : 2019/29/12 بیشتر

… (بخش دوّم)پاسخ به یک اشکالدر این جا ممکن است برای عدّه ای این اشکال یا سؤال پیش آید که از یک طرف نمی توان نسبت به نتایج قطعی علوم ...

تاریخ : 2019/14/08 بیشتر