تازه های تصویری

آخرین ها بر اساس تاریخ در این قسمت

سید کمال حیدری

تواتر حدیث غدیر در منابع اهل سنت

14:37

نقطۀ اختلاف شیعه و سنی در مساله امامت چیست؟!

04:25

عالم دین باید بتواند به سؤال های عصر خود پاسخ بدهد

03:03

خلط شدید اهل علم بین «کلام معصوم (سنّت)» و «فهم راویان (حدیث)»

02:58

وصول به حقیقت دین از راه دلیل

04:23

نقش توسل به ائمه (علیهم السلام) در زندگی انسان

04:23

دلیل قرآنی بر الهی بودن امامت و جعل امام توسط خداوند

07:11

آرشیو ویدیوها

استفتائات

احکام سرایت نجاست از طریق وسائط متنجس را بیان فرماييد.

متنجس اول که عین نجاست در آن است. متنجس دوم ، مثلا دست انسان است که در برخورد با متنجس اول، نجس خواهد شد. ولی اگر همین دست (متنجس دوم) به جایی برخورد کند، نجاست انتقال پیدا نخواهد کرد. مگر واسطه مایع باشد که اگر 100 واسطه هم ...

اگر کسی قسم جلاله بخورد و بعد قسم خود را بشکند و توبه کند، حکمش چیست؟

حرمت و کفاره دارد و کفاره آن اطعام 10 فقیر است و اگر نمیتواند، 3 روز، روزه متوالی است.خداوند غفار و رحیم است. ...

آیا به هدیه خمس تعلق میگیرد؟

هدیه متعارف، مانند بقه اموال است اگر مازاد باشد خمس دارد و هدیه غیر متعارف، که خمس آن باید سریع پرداخت شود. ...

تألیفات

مقالات و دیدگاه ها

آخرین ها بر اساس تاریخ در این قسمت

… (بخش دوّم)پاسخ به یک اشکالدر این جا ممکن است برای عدّه ای این اشکال یا سؤال پیش آید که از یک طرف نمی توان نسبت به نتایج قطعی علوم ...

تاریخ : ۱۳۹۸/۲۳/۰۵ بیشتر

(بخش اول)یکی از مطالب پذیرفته شده در میان عمدۀ عالمان مکتب تشیّع این است که اگر آیه ای از آیات قرآن کریم با یکی از احکام قطعی عقلی در ...

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۹/۰۵ بیشتر

[در میان عالمان دینی به طور کلّی دو نوع نگرش متفاوت و در مواردی متقابل نسبت به اسلام وجود دارد:  رویکردی که اساس و محور آن را اخبار و روایات تشکیل می ...

تاریخ : ۱۳۹۸/۱۶/۰۵ بیشتر